Fõmenü

Címlap
Bemutatkozás
Földhivatali Osztály
Járási Földhivatali Osztályok
Üvegzseb
Osztatlan közös tulajdon megszün...
2009. április 15.

T Á J É K O Z T A T Ó

a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdonok megszüntetésével kapcsolatos költségek kérelmezõk általi megelõlegezésének legfontosabb tudnivalóiról.

A körzeti földhivatalok folyamatosan végzik a földrendezõ és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény (Fkbt.), valamint a 63/2005.(IV.8.) Korm. rendelet és a 3/2006.(FVÉ 6.) FVM utasítás alapján a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdonok megszüntetését, illetve az önálló ingatlanok kialakítását.

A vonatkozó Fkbt. 12/F.§ (2) bekezdésének rendelkezése szerint a megosztás költségeit a kérelmezõ megelõlegezheti.

A megosztás költségeinek megelõlegezését vállaló kérelmezõk erre vonatkozó nyilatkozatukat alapvetõen az elsõbbségi jogosultsági igény benyújtására készült és a R. melléklete szerinti formanyomtatványon tehették meg. Az elsõbbségi igénybenyújtására biztosított határidõ azonban lejárt, ezért a megelõlegezési nyilatkozatukat a kérelmezõk - függetlenül a megosztási kérelem benyújtásának idõpontjától - a körzeti földhivatal által rendszeresített és a tájékoztató mellékletét képezõ nyomtatványon díjtalanul, de levélben is elõterjeszthetik.

Alapszabály, hogy a megelõlegezés csak abban az esetben biztosítható ha a földrészlet megosztásához szükséges teljes költségfedezet a körzeti földhivatal  rendelkezésére áll. A körzeti földhivatalnak – a költségvetésben a tárgyévben biztosított elõirányzat felhasználása  után – összesíteni kell a nyilatkozatokat és az érintett földrészletek esetében meg kell állapítani a megosztás költségét [ R.1.§.(6) ].

A megelõlegezendõ költségek kiszámításának az alapját képezõ egységárakat a R.1.§-ának (7) bekezdése tartalmazza / földmérési helyszínelés: 3300.-Ft./ha, kitûzés költsége: 11.000.-Ft/kialakítandó földrészlet /.

A megosztás költségeirõl a körzeti földhivatal  írásban értesíti a megelõlegezést vállaló tulajdonostársat és tájékoztatást ad arról, hogy ha befizeti a kiszámított költségeket, úgy a körzeti földhivatal - a R.1.§.(4) bekezdésében foglalt teljesítési sorrend figyelembevételével –megkezdi az eljárás lefolytatását és még az adott évben be is fejezi azt.

A körzeti földhivatal által kiszámított költségeket a R. 2.§ (2) bekezdése alapján a megyei földhivatal elõirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni készpénz-átutalási megbízással vagy átutalással. A megyei földhivatal a megelõlegezett költség beérkezését követõ 15 napon belül igazolást küld a befizetõ részére, amely a számlával együtt képezi a visszafizetés alapbizonylatát. A számla kiállítására a sorsolási jegyzõkönyv jogerõre emelkedését követõen, a tényleges költségek ismeretében de még a tárgyévben sor kerül.

Az alapbizonylat alapján a megelõlegezett költségek visszatérítése a tárgyévet követõ évben történik oly módon, hogy azt a jogosultak a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központjánál igényelhetik vissza.

Kérelem

 
< Előző   Következő >

Társoldalak

Kormányportál
Agrárminisztérium
Lechner Tudásközpont
NKP Nonprofit Kft
MePAR
GNSSNET

Advertisement


   
AdatvédelemGYIKImpresszumSzerzõi jogKapcsolatTechnikai információk
   
© 2007-2019 AM FTF